JIN JU FENG

Profiad Gweithgynhyrchu 16 Mlynedd

Bar Angor

  • Supanchor R25 R38 R51 self drilling anchor SDA bars for Underground Construction

    Supanchor R25 R38 R51 hunan-ddrilio angor bariau SDA ar gyfer Adeiladu Tanddaearol

    Mae'r system Angor Hunan-Drilio yn cynnwys bar angor â llinyn gwag gyda darn dril aberthol sy'n perfformio drilio, angori a growtio mewn un llawdriniaeth. Defnyddir system angori hunan-ddrilio yn bennaf wrth sefydlogi llethrau, cyn-gynhaliaeth twnelu, sylfeini â swyddi micro-bentyrrau ac ati, a ddefnyddir yn helaeth mewn prosiectau mwyngloddio, twnelu, rheilffordd, adeiladu metro ac ati.